ขั้นตอนการรับทำ SEO และการปรับปรุง User Experience (UX) เพื่อให้เว็บไซต์เป็นเว็บไซต์ที่ง่ายต่อการใช้งานและเป็นเว็บไซต์ที่มีปริมาณเข้าถึงสูง

การปรับปรุง User Experience  UX ประกอบด้วย 

เพื่อให้เว็บไซต์เป็นเว็บไซต์ที่ง่ายต่อการใช้งานและเป็นเว็บไซต์ที่มีปริมาณเข้าถึงสูง และให้รองรับกับการทำ SEO 

User Experience (UX) คือ ประสบการณ์ของผู้ใช้ในการใช้งานซอฟต์แวร์, อินเทอร์เน็ต, อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในการค้นหา, ดู, ใช้งาน และประยุกต์ใช้ ในความเป็นจริง การปรับปรุง UX สามารถช่วยให้เว็บไซต์เป็นเว็บไซต์ที่ง่ายต่อการใช้งานและมีปริมาณเข้าถึงสูง โดยประสบการณ์การใช้งานที่ดี ทำให้ผู้ใช้สามารถดำเนินการและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและง่าย ในขณะที่การใช้งานที่ดีนี้ยังช่วยให้เพิ่มปริมาณเข้าถึงในอนาคต

การปรับปรุง User Experience  UX ประกอบด้วย

การวิเคราะห์ประสบการณ์ของผู้ใช้:  (User Experience Analysis) หมายถึงการศึกษาและวิเคราะห์ความพึงพอใจ, ปัญหา และความต้องการของผู้ใช้ในการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อประสบการณ์ของผู้ใช้ และใช้ในการปรับปรุง UX ให้เหมาะกับผู้ใช้. เมื่อปรับปรุงเสร็จแล้ว ทุกอย่างจะสามารถใช้งานได้สะดวก เมื่อเทียบกับการรับทำ SEO แล้ว ทั้งสองตัวนี้ ถือว่าเป็นการปรับให้รองรับซึ่งกันและกันมากขึ้น

การออกแบบระบบให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้: (User-centered Design) หมายถึงการออกแบบระบบที่เริ่มต้นจากการเข้าใจความต้องการ ข้อผิดพลาด และปัญหาของผู้ใช้ และจัดอันดับความสำคัญของปัจจัยในการออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ เพื่อให้ประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้เป็นไปตามที่ต้องการ 

การทดสอบและปรับปรุงประสบการณ์: (Testing and Iteration) หมายถึงการทดสอบประสบการณ์ของผู้ใช้กับระบบที่ออกแบบไว้ เพื่อหาปัญหาและปรับปรุงประสบการณ์ โดยใช้ข้อมูลจากการทดสอบ คำติชมและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ เพื่อให้ประสบการณ์การใช้งานเป็นไปตามที่ต้องการ และเพิ่มความสะดวก และประสิทธิภาพในการใช้งาน.

การปรับปรุงประสบการณ์ในอนาคต: การปรับปรุงประสบการณ์ในอนาคต (Future-Oriented Experience Improvement) หมายถึงการนำเสนอข้อแนะนำและการปรับปรุงที่มีมุมมองล่วงหน้า ซึ่งประกอบด้วยการวิจัยและประเมินแนวโน้มของสังคม การพัฒนาเทคโนโลยี และการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ ซึ่งจะช่วยให้เว็บไซต์และระบบมีปริมาณเข้าถึงสูง และเป็นเว็บไซต์ที่มีประสบการณ์ที่ดีและมีความเหมาะสมกับผู้ใช้ในอนาคต

เป้าหมายของการปรับปรุง UX คือ การให้ผู้ใช้ประสบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงและง่ายต่อการใช้งาน รวมถึงประสบการณ์ที่น่าสนใจและเพิ่มปริมาณเข้าถึงให้กับเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน 

การให้บริการรับทำ SEO นั้นจำเป็นมากที่ลูกค้า จะต้องให้โปรแกมเมอร์ทำให้เว็บไซต์ให้เป็นมิตรกับผู้ใช้และเข้าถึงได้ สิ่งที่สามารถทำได้คือ:ออกแบบให้เรียบง่ายและสะอาดตา ใช้ภาษาที่ชัดเจนและกระชับเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อความเร็วในการโหลดที่รวดเร็ว ทำให้การนำทางเป็นเรื่องง่าย ใช้หัวข้อและหัวข้อย่อยที่สื่อความหมายและให้ข้อมูลตรวจสอบให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ตอบสนองและเป็นมิตรกับมือถือ ระบุข้อความแสดงแทนสำหรับรูปภาพ ใช้คำกระตุ้นการตัดสินใจที่ชัดเจนตรวจสอบให้แน่ใจว่าเว็บไซต์สามารถเข้าถึงได้โดยผู้พิการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ได้รับการปรับให้เหมาะกับเครื่องมือค้นหา (SEO) ทำให้เว็บไซต์รวดเร็วและตอบสนองใช้ URL ที่สื่อความหมาย ใช้หัวเรื่องและหัวเรื่องย่อยที่ชัดเจน รวมคำอธิบาย Meta tags ใช้ข้อความแสดงแทนสำหรับรูปภาพ สร้างเนื้อหาคุณภาพสูงและเป็นต้นฉบับ Interlink หน้าที่เกี่ยวข้องภายในเว็บไซต์ รับลิงก์ย้อนกลับที่มีคุณภาพจากเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียงอื่นๆ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเว็บไซต์สามารถเข้าถึงได้และใช้งานได้สำหรับผู้พิการ ใช้เนื้อหาที่มีคำหลักมากมายและเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับคำหลักที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อให้เว็บไซต์เป็นเว็บไซต์ที่ง่ายต่อการใช้งานและเป็นเว็บไซต์ที่มีปริมาณเข้าถึงสูง และให้รองรับกับการทำ SEO

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์สำหรับ search engine บางขั้นตอนที่ต้องทำได้แก่:วิจัยและกำหนดเป้าหมายคำหลักที่เกี่ยวข้อง ใช้ URL ที่สื่อความหมายและสื่อความหมายรวมคำอธิบายเมตาและแท็กชื่อใช้แท็กส่วนหัว (H1, H2 ฯลฯ) สำหรับส่วนหัวและส่วนหัวย่อยใช้ข้อความแสดงแทนสำหรับรูปภาพสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพสูง เป็นต้นฉบับ และเต็มไปด้วยคำหลักหน้าเชื่อมโยงภายในเว็บไซต์ รับลิงก์ย้อนกลับจากเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียงตรวจสอบให้แน่ใจว่าเว็บไซต์สามารถเข้าถึงได้และใช้งานได้สำหรับผู้ใช้ทั้งหมด รวมถึงผู้ที่มีความพิการ ตรวจสอบและอัปเดตเว็บไซต์เป็นประจำเพื่อรักษาการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหา

ดังนั้น การปรับปรุง User Experience (UX) เพื่อให้เว็บไซต์เป็นเว็บไซต์ที่ง่ายต่อการใช้งานและเป็นเว็บไซต์ที่มีปริมาณเข้าถึงสูง และให้รองรับกับการรับทำ SEO จึงมีความสำคัญอย่างมาก ทั้งการทำเว็บไซต์  การปรับเว็บไซต์ รูปแบบของหน้าเว็บต่างๆ  รวมถึงรายละเอียดที่จะต้องมีให้ครบบนหน้าเว็บไซต์ เพราะทั้งหมดนี้เราจะเน้นการตลาดเพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจของลุกค้า ไม่ว่าจะมาในรูปแบบใด การทำเว็บไซต์ ให้ลองรับการการทำ SEO จึงมีความสำคัญ เพื่อให้ google มองว่าเว็บไซต์เราดูน่าสนใจและเหมาะ สำหรับการโปรโมทเว็บไซต์ในรูแปบบต่างๆ การทำเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับโปรดักส์สินค้าหรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ที่เราจะทำการตลาดมันสำคัญเพราะสามรรถดึงดูดฐานลุกค้ามาได้ ทั้งลุกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ ทั้งนี้ เพื่อให้ดีมากยิ่งขึ้น  การโปรโมทเว็บเราเราแนะนำทำควบคู่กันทั้ง 2 ตัว คือ SEO กับ SEM และ การตลาดออนไลน์ปัจจุบัน เริ่มมี ทั้ง google map ทั้ง MEO ซึ่งเหล่านี้สามารถช่วยให้ขยายอาณาเขตเราไม่มากก็น้องแต่ก็มีความสำคัญเป็นอย่างมากในปัจจุบัน  เราจึงให้ความสำคัญในด้านการทำเว็บไซต์ให้ลองรับกับการทำ SEO เพื่อให้เห็นผลเร็วและทันเวลาต่อความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ประสบผลสำเร็จทั้งในปัจจุบันและอนาคตอีกด้วย  การที่เรามีเว็บไซต์ให้รองรับSEOที่ดี การปรับเว็บไซต์รองรับ SEOที่ดี ถือว่าเรานำคู่แข่งไปแล้วหนึ่งก้าว นั้นเอง  

รับทำ SEO
รับทำ SEO

บรอดแคสต์ (Broadcast) ผ่าน LINE Business ID (Line OA)ได้อย่างไร

ขั้นตอนก่อนการบรอดแคสต์ โดยหลัก มี 5 ขั้นตอน ดังนี้

วิธีการบรอดแคสต์ (Broadcast) ผ่าน Line Official Account คือ

เริ่มต้นก่อนอะไรทั้งหมดคือการสมัคร LINE Business ID เพื่อสร้างบัญชีไว้ก่อนจากนั้นตั้งค่าข้อมูลให้เรียบร้อยเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ส่วนของการ Broadcast จะเป็นการส่งข้อมูลหรือสัญญาณจากผู้ส่งไปยังผู้รับหลายคน ซึ่งผู้รับจะได้รับข้อมูลนั้นพร้อมกัน โดยผู้รับไม่ต้องทำการร้องขอเพิ่มเติม การบรอดแคสต์สามารถทำผ่านวิดเจ็ตของระบบคอมพิวเตอร์, สถานีวิทยุ, ทีวี, อินเตอร์เน็ต และอื่น ๆ

Broadcast หรือ “บรอดแคสต์” คือ การส่งข้อความแบบทั่วไป หรือส่งเป็นกลุ่ม ให้กับผู้ใช้บนระบบบริการต่าง ๆ เช่น บน Line ซึ่งสามารถใช้ในการส่งข้อความแจ้งเตือน, ข้อความโปรโมชั่น, ข้อความส่งเสริมการขาย และอื่น ๆ บน Line บริการ Line Official Account ให้สามารถส่งข้อความ Broadcast ได้ และสามารถเฝ้าระวังผลการส่งข้อความได้อีกด้วย การ Broadcast ผ่าน Line Official Account สามารถส่งข้อความได้ให้กับผู้ใช้ Line ที่เป็นสมาชิกในกลุ่มและสามารถส่งให้กับผู้ใช้แบบกลุ่มหรือแบบทั่วไป 

โดยผู้ใช้ Line สามารถเลือกรับข้อความ Broadcast หรือไม่รับได้ โดยการแก้ไขการตั้งค่าในแอป Line Broadcast ผ่าน Line Official Account นั้นมีประโยชน์หลายอย่างในการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้ Line เช่น

 • สามารถส่งข้อความข่าวสารให้ผู้ใช้ Line ได้ทั่วถึง
 • สามารถส่งโปรโมชั่น ข้อมูลสินค้า และบริการอื่นๆ ให้ผู้ใช้ Line ทราบ
 • สามารถส่งข้อความแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ Line ได้อย่างรวดเร็ว

ดังนั้น Broadcast ผ่าน Line Official Account สามารถเป็นวิถีการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ในการทำธุรกิจหรือกิจการต่าง ๆ และนอกจากนี้ Broadcast ผ่าน Line Official Account ยังสามารถช่วยในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและลูกค้า โดยสามารถแชร์ข้อมูลลูกค้าสนับสนุน และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกยิ่งขึ้น ด้วยการส่ง Broadcast ผ่าน Line Official Account ผู้ประกอบการสามารถส่งข้อความให้กับลูกค้าและสมาชิกทั้งหมดใน Line โดยทันที และสามารถส่ง Broadcast ให้กับกลุ่มลูกค้าที่เจาะจงได้อีกด้วย

สรุป Broadcast ผ่าน Line Official Account เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ และช่วยให้บริษัทสามารถติดต่อและส่งข้อมูลให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและสะดวก และยังช่วยให้บริษัทสามารถสร้างและบำรุงความสัมพันธ์

ขั้นตอนก่อนการบรอดแคสต์ โดยหลัก มี 5 ขั้นตอน ดังนี้

 1. การลงทะเบียน ก่อนที่จะใช้งานไลน์ OA คุณต้องลงทะเบียนในเว็บไซต์และยืนยันการสมัคร
 2. การตั้งค่าบัญชี หลังจากลงทะเบียนแล้ว คุณควรตั้งค่าบัญชีของคุณ เช่น การเพิ่มรายละเอียดส่วนตัว รายละเอียดบัญชีธนาคาร และการตั้งค่าอื่นๆ
 3. การเพิ่มเงิน หลังจากตั้งค่าบัญชีแล้ว คุณสามารถเพิ่มเงินเข้าบัญชีได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณลงทุนในแคสต์
 4. การลงทุน หลังจากเติมเงินเข้าบัญชีแล้วคุณสามารถเลือกแคสต์ที่คุณต้องการลงทุน และกำหนดจำนวนเงินที่คุณต้องการลงทุน ซึ่งจะช่วยรักษาสินทรัพย์ของคุณและช่วยให้คุณมีการลงทุนประจำในแคสต์
 5. การติดตาม คุณควรติดตามผลลัพธ์ของการลงทุนประจำในไลน์ OA และดูและวิเคราะห์การลงทุนในแคสต์ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด และปรับการลงทุนให้เหมาะสมในภายหน้า

การบรอดแคสต์ (Broadcast) ผ่าน Line Official Account หมายถึงการส่งข้อความและข้อมูลลงบนแอพ Line โดยใช้ Line Official Account เป็นช่องทาง

วิธีการบรอดแคสต์ (Broadcast) ผ่าน Line Official Account คือ

วิธีการบรอดแคสต์ (Broadcast) ผ่าน Line Official Account คือ

 1. เข้าสู่แอพ Line และล็อกอินเข้าสู่ Line Official Account ของคุณ
 2. เลือกเมนู “Broadcast” หรือ “การบรอดแคสต์”
 3. กรอกข้อความและข้อมูลที่ต้องการบรอดแคสต์
 4. เลือกประเภทของการบรอดแคสต์ เช่น ส่งข้อความให้กับผู้ใช้ทุกคน หรือ ส่งข้อความให้กับผู้ใช้เฉพาะบางคน
 5. ยืนยันการบรอดแคสต์ และรอผลการบรอดแคสต์
 6. ตรวจสอบผลลัพธ์ และเก็บประวัติและวิเคราะห์ผลของการบรอดแคสต์ เช่น จำนวนผู้ใช้ที่เข้าถึงข้อความของคุณ และประสิทธิภาพของการบรอดแคสต์
 7. หากต้องการแก้ไขหรือปรับปรุงการบรอดแคสต์ คุณสามารถแก้ไขข้อความและข้อมูลได้ แล้วทำการบรอดแคสต์ใหม่

ในการบรอดแคสต์ผ่าน Line Official Account คุณจะต้องมี LINE for Business ที่ได้รับการยืนยันจาก Line ก่อน ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถสื่อสารและให้บริการให้กับผู้ใช้ Line OA อย่างเต็มประสิทธิภาพสำหรับการบรอดแคสต์ผ่าน Line Official Account นั้น ในการบรอดแคสต์ให้คุณต้องเลือกกลุ่มของผู้ใช้ที่ต้องการให้รับข้อความ เช่น ผู้ใช้ทั้งหมด ผู้ใช้ที่ได้เป็นแฟนของแอคเคาท์ หรือผู้ใช้ที่ได้รับโปรโมชั่นจากแอคเคาท์

นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกให้ข้อความถูกส่งไปยังผู้ใช้ที่อยู่ในประเทศใด ๆ หรือภาษาใด ๆ ก็ได้หลังจากเลือกกลุ่มผู้ใช้และกำหนดการบรอดแคสต์ คุณจะต้องเขียนข้อความที่จะบรอดแคสต์ และทำการบรอดแคสต์ เมื่อบรอดแคสต์แล้ว ข้อความจะถูกส่งไปยังกลุ่มผู้ใช้ที่เลือกไว้ และผู้ใช้จะได้รับข้อความนั้นในแชตบอท ของเขา ทั้งยังสามารถติดตามผลการบรอดแคสต์และดูข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบรอดแคสต์ในแผงควบคุม Line Official Account ของคุณ เรียบเรียงขั้นตอนการบรอดแคสต์ผ่าน Line Official Account นี้เป็นการอธิบายทั่วไป ซึ่งแต่ละแอปพลิเคชันและเว็บไซต์อาจมีขั้นตอนและรูปแบบการใช้งานแตกต่างกันไป ให้คุณศึกษาเอกสารประกอบการใช้งานและคู่มือของ Line Official Account หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ของ Line เพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม และรับคำแนะนำที่เหมาะสมในการใช้ Line Official Account ในสิ่งที่คุณต้องการ

สิ่งที่คุณสามารถทำได้หลังจากบรอดแคสต์ในไลน์ OA คือ คุณสามารถเฝ้าระวังผลการบรอดแคสต์ และดูข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบรอดแคสต์ เช่น จำนวนผู้ใช้ที่ได้รับข้อความ การตอบกลับของผู้ใช้ และอื่น ๆ นอกจากนี้คุณยังสามารถปรับปรุงการบรอดแคสต์ของคุณในภายหลังเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

LINE Business ID