เด็กสมาธิสั้นที่เป็นเป็นผลลัพธ์ในการทำงานด้านจิตใจหรือสรีรวิทยา

ยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทมีเป้าหมายที่ตัวรับเฉพาะในระบบประสาทเด็กสมาธิสั้นเพื่อส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการทำงานทางจิตวิทยาอย่างกว้างขวาง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทและตัวรับเป้าหมายเรียกว่าการออกฤทธิ์ของยา การเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลลัพธ์ในการทำงานด้านจิตใจหรือสรีรวิทยาเรียกว่าเด็กสมาธิสั้น ผลกระทบของยา (Adler, Reingold, Morrill, & Wilen, 2006) เภสัชเภสัชวิทยาทำให้เกิดการวิจัย

อย่างกว้างขวางในกลุ่มยาที่หลากหลายเด็กสมาธิสั้น รวมถึงยากระตุ้นและยาต้านอาการซึมเศร้า ยาเหล่านี้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงฟังก์ชันหนึ่งหรือหลายอย่างของการส่งผ่านซินแนปติก เด็กสมาธิสั้นสารสื่อประสาทเป็นตัวกลางที่เซลล์ประสาทสื่อสาร ดังนั้นยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทจึงส่งผลต่อสมองโดยการปรับเปลี่ยนการสื่อสารนี้ ผลของยาเหล่านี้แตกต่างจาก: [1] ทำหน้าที่เป็นสารตั้งต้นสำหรับสารสื่อประสาทการยับยั้งการสังเคราะห์สารสื่อประสาท

ยาที่ออกฤทธิ์ทางจิตสามารถเปลี่ยนการหลั่งของฮอร์โมนหลายชนิด

ยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทยังใช้ฮอร์โมนเพื่อส่งผลต่อการสื่อสารระหว่างเซลล์ เป็นที่ทราบกันดีว่าฮอร์โมนเดินทางเป็นระยะทางไกลก่อนที่จะถึงเซลล์เป้าหมายของร่างกาย เด็กสมาธิสั้นดังนั้นระบบต่อมไร้ท่อจึงเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ยาที่ออกฤทธิ์ทางจิตสามารถเปลี่ยนการหลั่งของฮอร์โมนหลายชนิดปรับเปลี่ยนปฏิกิริยาทางพฤติกรรมต่อยา เป็นที่ทราบกันดีว่าฮอร์โมนในร่างกายบางชนิดมีฤทธิ์ทางจิตเด็กสมาธิสั้น (Adler et al., 2006)สารทางเภสัชวิทยายาเสพติดฝิ่นได้รับการระบุว่าเป็นหนึ่งในสารออกฤทธิ์ทางจิต หลับในเป็นยาแก้ปวดประเภทหนึ่ง

ส่วนใหญ่ใช้เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยหายปวดโดยไม่ทำให้หมดสติเด็กสมาธิสั้น อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่ได้นำไปสู่การพักผ่อนและการนอนหลับ มีข้อสังเกตด้วยว่าการใช้ยานี้เกินขนาดอาจทำให้เสียชีวิตได้ ความสามารถของยานี้ในการลดความเจ็บปวดขึ้นอยู่กับชุดของวิถีประสาทที่ซับซ้อนตามจุดต่างๆ ตามไขสันหลัง เด็กสมาธิสั้นยาฝิ่นช่วยลดการส่งสัญญาณความเจ็บปวดไปยังสมอง (Bouffard, Hechtman, Minde, & laboni-Kassab, 2003)สารเภสัชเภสัชวิทยาประเภทอื่น ๆ คือการสะกดจิต

สารหลอนประสาททำให้เกิดความรู้สึกซินเนสทีเซีย ทำให้ผู้ใช้จินตนาการ

การสะกดจิตส่วนใหญ่จะใช้เพื่อรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ เด็กสมาธิสั้นการศึกษาระบุว่าการสะกดจิตเป็นที่ต้องการอย่างมากเมื่อเทียบกับยาระงับประสาทอื่นๆเด็กสมาธิสั้น เนื่องจากทำให้เสพติดได้น้อยกว่า สารออกฤทธิ์ต่อจิตและเภสัชวิทยาประเภทที่สามคือสารหลอนประสาท สารหลอนประสาททำให้เกิดความรู้สึกซินเนสทีเซีย ทำให้ผู้ใช้จินตนาการถึงสิ่งที่ไม่มีอยู่จริง อีกประเภทคือเบนโซไดอะซีพีนที่ใช้กันทั่วไปเพื่อลดอาการวิตกกังวล นอนไม่หลับ หรือแม้แต่จัดการ

กับอาการถอนแอลกอฮอล์ (Banaschewski, Roessner, Dittmann, Santosh, แก้ปัญหาโรคเด็กสมาธิสั้นยาต้านอาการซึมเศร้าจะลดอาการอารมณ์แปรปรวน ยาต้านอาการซึมเศร้าประเภทที่พบได้บ่อย ได้แก่ Monoamine oxidase inhibitors (MAOIs), Tricyclic antidepressants และ Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs)